• Strefa klienta

 • E-BOK

  Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta HEG: https://ebok.heg.com.pl

   

  Przed pierwszym logowaniem do systemu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta HEG należy się uprzednio zarejestrować pod adresem: https://ebok.heg.com.pl/EBOK/Account/Register wykorzystując indywidualny Kod Klienta wysłany wraz z FV oraz ustanawiając własne hasło.

   

  Kolejne logowania odbywają się na podstawie Kodu Klienta i ustalonego hasła. 

   

  Instrukcja logowania -> Pobierz plik

 • Odczyty

  Prześlij dane siedząc przy biurku, wykorzystaj formularz umieszczony na naszej stronie. Przejdź do formularza »

  Pobierz instrukcję podawania odczytu zużycia gazu - Pobierz instrukcję

 • Jak czytać fakturę?

  Zobacz jak poprawnie czytać fakturę -> Zobacz fakturę

 • Pliki i dokumenty do pobrania

  Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym (załącznik)

  Zbiór praw konsumenta paliw gazowych URE (załącznik)

  Wzór faktury (załącznik)

  Załącznik nr 3 do umowy kompleksowej dostawy i sprzedaży gazu (załącznik)

  Taryfa HEG w zakresie sprzedaży gazu ziemnego (załącznik)

  Koncesja na obrót energią elektryczną dla Hermes Energy Group S.A. (załącznik)

  Cennik Standardowy Energii Elektrycznej dla Konsumentów obowiązujący od 01.10.2017 r. (załącznik)

 • Z czego wynika możliwość zmiany sprzedawcy gazu ziemnego?

  Rynek gazu w Polsce znajduje się obecnie w okresie dynamicznych przemian związanych z liberalizacją sektora gazowego, na którą wpływ miało wiele czynników natury regulacyjno-prawnej, jak również ekonomicznych. Wśród podstawowych czynników warunkujących możliwość wykształcenia się konkurencji rynkowej w Polsce wskazać należy:

  - Wprowadzenie procedur umożliwiających realną zmianę sprzedawcy gazu – rozdzielenie działalności sprzedażowej od fizycznego przesyłu i dystrybucji gazu (dwie oddzielne taryfy tj. taryfa obrotowa oraz taryfa przesyłowa/dystrybucyjna), jak również wprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy zagwarantowanej i opisanej na poziomie instrukcji eksploatacji sieci gazowych (odpowiednio IRiESP oraz IRiESD),
  - Utworzenie hurtowego rynku gazu w Polsce poprzez wprowadzenie obliga giełdowego dla PGNiG S.A. – obowiązek sprzedaży gazu przez PGNiG S.A. za pośrednictwem giełdy gazu wynikający z nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne,
  - Rozbudowa połączeń międzysystemowych, umożliwiających przesył gazu do Polski – możliwość ciągłych, fizycznych dostaw gazu do Polski,
  - Znacząco niższy poziom cen gazu na płynnych rynkach gazu w Europie od poziomu cen oferowanego w taryfie podmiotu dominującego,

  W związku z powyższym, zaistniała możliwość skutecznej zmiany sprzedawcy gazu ziemnego, a co za tym idzie kreowania własnej polityki zakupowej, jak również uzyskania znaczącej oszczędności w kosztach paliwa gazowego.

 • Dlaczego opłaca się zmienić sprzedawcę gazu?

  Głównymi czynnikami przemawiającymi za zmianą sprzedawcy gazu są:

  - Osiągnięcie znaczących oszczędności w zakresie kosztów zakupu gazu w porównaniu z taryfą obecnego sprzedawcy gazu, a co za tym idzie – możliwość przełożenia oszczędności na gazie ziemnym na cenę produktu finalnego (efekt mnożnikowy),
  - Zachowanie całkowitego bezpieczeństwa ciągłości dostaw gazu ziemnego – HEG (Hermes Energy Group S.A.) zobowiązany jest bowiem do przedłożenia odpowiednich zabezpieczeń finansowych do Operatora Systemu Przesyłowego, Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz każdego innego podmiotu, z którym HEG współpracuje w ramach zakupów gazu (m.in. Towarowa Giełda Energii S.A.),
  - Brak kosztów związanych ze zmianą dotychczasowego sprzedawcy gazu oraz profesjonalne wsparcie ze strony HEG - oferujemy skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy oraz wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą gazu, bez konieczności zaangażowania za strony Klienta,
  - Możliwość zmiany sprzedawcy nie tylko w odniesieniu do całości, ale również co do części zużywanego wolumenu – pozostawienie elastyczności kontraktowych z obecnej umowy przy jednoczesnym obniżeniu kosztu pozyskania gazu dla części kupowanego wolumenu,
  - Możliwość wykształcenia kompetencji w zakresie handlu na zliberalizowanym rynku gazu.

 • Ile można zaoszczędzić?

  Notowania cen gazu w europejskich obszarach rynkowych (w tym w Polsce) cechują się w ostatnim okresie znaczącymi spadkami. Spowodowane jest to występowaniem zarówno długookresowych czynników fundamentalnych (dekoniunktura, niska inflacja, brak nowego popytu na gaz, nadpodaż gazu), jak również czynników krótko- i średniookresowych (najwyższe w historii stany napełnienia magazynów gazu w Europie, ciepła zima 2013/14). Dzięki temu możliwy jest zakup tańszego gazu i jego dostawa do Klienta po konkurencyjnej cenie.

  Wysokość oszczędności zależy jednak od profilu (sezonowość, nierównomierność poboru, wielkość zamówionej mocy umownej). Cena maksymalna jaką może stosować HEG (Hermes Energy Group S.A.) w rozliczeniach ze swoimi odbiorcami ustalona została w zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfie dla gazu ziemnego wysokometanowego Nr 1/2014. HEG stosuje jednak dodatkowe upusty od niniejszej ceny, z poszanowaniem zasady równoprawnego i niedyskryminacyjnego traktowania odbiorców o podobnej charakterystyce poboru paliwa gazowego.

 • Jak zmienić sprzedawcę gazu?

  Zmiana sprzedawcy, w tym częściowa zmiana sprzedawcy, następują na warunkach i zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów prawa i instrukcji eksploatacji sieci gazowych (OSP i OSD). W celu dokonania zmiany sprzedawcy paliwa gazowego:

  1. Klient zawiera umowę z HEG,
  2. Klient lub HEG na podstawie pełnomocnictwa wypowiada umowę zawartą z dotychczasowym sprzedawcą,
  3. Klient lub HEG na podstawie pełnomocnictwa informuje:
  a. dotychczasowego sprzedawcę
  b. operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego o zawarciu nowej umowy oraz o dacie rozpoczęcia dostaw gazu przez HEG,
  4. Operator dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu dokonania rozliczenia końcowego klienta z dotychczasowym sprzedawcą,
  5. HEG rozpoczyna dostawy paliwa gazowego do Klienta.

  Zmiana sprzedawcy:
  · nie wiąże się z żadnymi kosztami
  · nie powoduje przerwy w dostawie gazu
  · nie następuje demontaż układu pomiarowego

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie
lub odpowiedź nie była wyczerpująca?

Skontaktuj się z naszym BOK pod numerem 600 600 800
lub napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.

Do góry

Zmień sprzedawcę gazu na HEG

0% ryzyka! 0zł kosztów!

Dziękujemy!

za wypełnienie formularza

 
Strona, aby działać, korzysta z plików cookies. Zasady akceptacji plików cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki. więcej informacji