Sprzedaż
gazu i prądu

Obrót hurtowy
 

Dyspozycja
i bilansowanie

Consulting
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku w ofercie Spółki znajduje się cała gama produktów tj.:

Produkty kompleksowe – standardowe produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów tj. odpowiadające; profilowi zużycia gazu (nierównomierność, sezonowość) jak również uwzględniające; wymaganą elastyczność (produkty typu „full-flex”, „semi-flex”).

Produkty typu bazowego – standardowe produkty oparte o instrumenty notowane na polskiej giełdzie gazu o płaskim profilu dostawy (stały profil dostawy tzw. „pasek”), produkty transzowe – pozwalające klientowi samodzielnie zabezpieczać wolumen na dany okres dostawy w oparciu o dostępne produkty na rynku, Dodatkowo, jesteśmy w stanie przygotować produkty spełniające specyficzne wymagania odbiorców tzw. „szyte na miarę”.

 

Realizacja dostawy gazu

· W fizycznych punktach wyjścia u odbiorcy końcowego;
· W punktach wirtualnych (np. VTP Gaz-System, GPL);
· Na zasadach DAF (delivery at frontier).

Rozliczenia mogą być prowadzone w oparciu o stałą cenę paliwa gazowego, formułę cenową, czyli tzw. „indeks” jak również formy mieszane.
 

Hermes Energy Group S.A., jako aktywny uczestnik giełdowego i pozagiełdowego rynku gazu ziemnego w Polsce oraz w Niemczech, realizuje dostawy do punktu wirtualnego zarówno produktów profilowanych (full-flex, semi-flex) jak również produktów o standardowym profilu odbioru (baseload lub tzw. „pasek”).

Dodatkowo, poszukujemy partnerów handlowych zainteresowanych zwiększaniem płynności polskiego obszaru rynkowego jak również współpracy na zasadach intra-day.

W zakres oferowanych usług dyspozytorskich wchodzą podstawowe usługi dyspozytorskie związane ze zgłaszaniem umów do realizacji (składanie nominacji i renominacji, kontakt z operatorami, raportowanie), jak również usługi dodatkowe takie jak: dokonywanie alokacji operatywnych
i rozliczeniowych za klientów, optymalizacja przepływów gazu i mocy umownych, prognozowanie zapotrzebowania, sporządzanie cyklicznych raportów analitycznych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu regulacji dotyczących zarządzania przepływami gazu. Hermes Energy Group S.A. świadczy wszelkie usługi dyspozytorskie w systemie 24/7.

Hermes Energy Group S.A. jest również Zleceniodawcą Usługi Przesyłania (ZUP) posiadającym własną grupę bilansową. Inny ZUP dołączając do grupy bilansowej zyskuje możliwość skorzystania z „efektu portfela” wszystkich uczestników grupy bilansowej. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie dotkliwych kar za niezbilansowanie określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

Hermes Energy Group S.A. świadczy szereg usług doradczych związanych z rynkiem gazu, w tym:

  • · Kompleksowe przygotowanie odbiorców do samodzielnego uczestnictwa w rynku gazu ziemnego (zapewnienie dostępu do rynku gazu, przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu zarządzania portfelem oraz zarządzania fizycznymi przepływami gazu, sporządzanie rekomendacji w zakresie kształtowania polityki zakupowej w zakresie gazu)
  • · Sporządzanie cyklicznych raportów z analizami technicznymi i fundamentalnymi dotyczącymi aktualnej sytuacji na rynku gazu,
  • · Rozwój kompetencji w zakresie uczestnictwa na zliberalizowanym rynku gazu.

Daj nam się poznać.
Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Sprawdź
Do góry

Zmień sprzedawcę gazu i prądu na HEG

0% ryzyka! 0zł kosztów!

Dziękujemy

za wypełnienie formularza

 
Strona, aby działać, korzysta z plików cookies. Zasady akceptacji plików cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki. więcej informacji