2019-08-30

Towarzystwo Obrotu Energią, pod patronatem Urzędu Regulacji Energetyki oraz  Federacji Konsumentów, po raz kolejny organizuje kampanię edukacyjno-informacyjną „Sprawdź kto”.

Kampania ma na celu propagowanie wiedzy o rynku energii elektrycznej i gazu oraz budowanie zdrowej, konkurencji opartej na zasadach fair play. Inicjatywa zachęca Klientów do podejmowania świadomych decyzji przy wyborze sprzedawcy. Twórcy kampanii chcą zwrócić uwagę Klientów na przysługujące im prawa oraz problem nieuczciwych praktyk stosowanych przez niektórych sprzedawców. 

W tym roku hasłem przewodnim kampanii jest „Dobra energia w dobrym towarzystwie” – wyjaśnia Marek Kulesa, dyrektor biura TOE. Skupiliśmy się na międzypokoleniowej wymianie kluczowych opinii i doświadczeń. To najczęściej członkowie rodziny, np. wnuczkowie lub dzieci osobom starszym, pomagają w podejmowaniu decyzji. Wybór sprzedawcy prądu i gazu jest jedną z nich.

Kampania „Sprawdź kto” opiera się na czterech głównych filarach, o których przypomina odbiorcom i zachęca do ich propagowania wśród najbliższych:

1. Upewnij się, jaką firmę reprezentuje handlowiec.

2. Nie spiesz się – dokładnie zapoznaj się z ofertą.

3. Zachowaj egzemplarz umowy.

4. Masz 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej poza punktem sprzedaży usług.

W celu dotarcia do właściwego odbiorcy, twórcy kampanii korzystają z dostosowanego doboru mediów i form przekazu. Spoty radiowe będzie można usłyszeć na antenie wybranych polskich stacji, a materiały wideo i bannery będą szeroko promowane za pośrednictwem Internetu oraz platformy VOD. Reklamy pojawią się również w prasie. Głównym medium kampanii jest dedykowana jej strona Sprawdzkto.pl, a całość uzupełnia profil społecznościowy www.facebook.com/sprawdzktopl.

Nasza akcja rozpoczyna się 26 sierpnia od działań zasięgowo-wizerunkowych w Internecie – informuje Kulesa. Następnie 2 września ruszamy ze spotami radiowymi, reklamami w prasie oraz konkursem na naszym profilu facebookowym. Kampania trwać będzie do 30 września.

Kampania „Sprawdź kto” powstała dzięki wsparciu: 

  • Enea SA 
  • Hermes Energy Group SA  – właścicielowi marki HEG
  • innogy Polska SA
  • Polkomtel Sp. z o.o. – właścicielowi marki Plus
  • TAURON  Sprzedaż Sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
  • PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Dodatkowe informacje, a także materiały filmowe, dźwiękowe i graficzne udostępnione są na stronie Sprawdzkto.pl/.

Porozmawiajmy
o ofercie dla ciebie