2018-10-12

Zapowiedzi powstania nowej spółki zależnej HEG Midstream, akwizycja Energy Match oraz kolejne przejęcie planowane w nadchodzących miesiącach – to tylko niektóre z ważnych działań realizowanych przez Grupę HEG na przełomie starego i nowego roku gazowego.

Dzisiaj odbyło się śniadanie prasowe podsumowujące miniony rok gazowy. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat rynku błękitnego paliwa w Polsce i na świecie. W gronie ekspertów znaleźli się Piotr Kasprzak, prezes Hermes Energy Group S.A. oraz dr hab. Jan Chadam i dr inż. Wiesław Prugar i Marcin Matyka członkowie Rady Nadzorczej HEG. Oprócz dyskusji na temat najważniejszych wydarzeń minionego roku, analizy obecnej sytuacji oraz prognoz na najbliższą przyszłość, mówiono także o ostatnich sukcesach i planach HEG.

Niewątpliwym przełomem w historii HEG jest decyzja o powołaniu podmiotu zależnego  –  HEG Midstream. – Nowa spółka-córka jest odzwierciedleniem ambitnej strategii kadry zarządzającej Hermes Energy Group S.A. Głównym celem powołanego podmiotu będzie rozpoczęcie działalności na rynku LNG oraz inwestycje w infrastrukturę gazową i energetyczną –  powiedział dr Inż. Wiesław Prugar, odpowiedzialny za wdrażanie strategii HEG Midstream. Jednym z elementów przygotowań do ekspansji na rynku LNG był zakup wytwórni gazu skroplonego w miejscowości Chrzan (woj. wielkopolskie). Fabryka jest w stanie wyprodukować 100 ton płynnego paliwa dziennie, czyli 50 milionów m3 wysokometanowego gazu rocznie.

Hermes Energy Group S.A. rozwija się również poprzez konsolidację rynku. – We wrześniu 2018 r. grupa kapitałowa HEG powiększona została o spółkę Energy Match, dostarczająca gaz i energię elektryczną do około 10 tys. Klientów detalicznych. Obecnie wszystkie spółki w ramach grupy sprzedają gaz do około 45 tys. odbiorców, co w połączeniu z obrotami na poziomie giełdowym dało łącznie ok. 3 mld PLN przychodów ze sprzedaży po 9 miesiącach roku obrotowego 2018 – wylicza Piotr Kasprzak. – Mogę również zdradzić, że jeszcze w tym roku dojdzie do następnej akwizycji, w wyniku której dołączy do nas kolejne 20 tys. Klientów.

Dzisiejsze spotkanie było również okazją do refleksji nad obecną sytuacją rynku gazu ziemnego w Polsce i na świecie. –  Ostatni rok pokazał nam, że czasy taniej energii, w tym również paliwa gazowego, dobiegają końca. Teraz bardziej niż kiedykolwiek w Polsce potrzebny jest wolny rynek z wieloma graczami i dobrze funkcjonującą giełda, który zapewni stabilizację cen, a przede wszystkim da świadomym odbiorcom możliwość wyboru najlepszej oferty – podsumował dr hab. Jan Chadam.

Nie należy zapominać o niekorzystnych z perspektywy wolnego rynku gazu w Polsce ograniczeniach regulacyjnych. Wprowadzona na początku ubiegłego roku gazowego ustawa o magazynowaniu de facto uniemożliwia przechowywanie błękitnego paliwa poza granicami kraju, sprawiając tym samym, że spółki takie jak Hermes Energy Group S.A. nie mogą importować tańszego gazu z rynków europejskich. – powiedział Marcin Matyka. - W perspektywie obserwowanych w ostatnim czasie wzrostów cen gazu, należy zadać sobie pytanie, czy stać nas na utrzymanie rozwiązań prawnych, które przyczyniają się do destabilizacji rynku i mogą dodatkowo wpływać na podwyżki. – dodaje Matyka.


***

Hermes Energy Group S.A. (HEG) to największy, w 100% polski, niezależny sprzedawca gazu, działający na zliberalizowanych rynkach w Polsce i Europie. Bazując na bogatym doświadczeniu, HEG oferuje produkty i usługi związane ze sprzedażą, obrotem hurtowym i dostawami gazu. Ponadto spółka zajmuje się dyspozycją i bilansowaniem oraz consultingiem związanym z błękitnym paliwem. Od 2017 r. działalność HEG została poszerzona o energię elektryczną.

Najwyższy poziom usług oraz profesjonalne podejście do potrzeb i wymagań stawianych przez Klientów oraz partnerów handlowych gwarantuje kadra zarządzająca HEG. Zatrudnieni w Spółce specjaliści zdobywali doświadczenie w zakresie handlu i sprzedaży gazu ziemnego, zarządzania portfelami Klientów, fizycznej obsługi dostaw oraz wsparcia regulacyjnego w największych przedsiębiorstwach w Polsce, a także w spółkach dedykowanych do handlu i optymalizacji aktywów działających na europejskich rynkach energii.

Misją HEG jest oferowanie gazu i prądu na warunkach wolnorynkowych, a także przekazywanie pasji i wiedzy związanej z rynkiem energetycznym. Kluczowa w tym kontekście jest edukowanie odbiorców, że gaz i prąd są produktami jak wszystkie inne, a konsument powinien dokonywać świadomych wyborów.
 

Porozmawiajmy
o ofercie dla ciebie