2018-11-15

Hermes Energy Group S.A. (HEG) nabyła 100% udziałów w spółce Energie2 Sp. z o.o. Transakcja  oznacza, że do Grupy HEG dołączyło kolejnych 20 tys. Klientów. Wartość nabytego w ten sposób portfela wynosi ok. 30 mln zł.

- Od ponad roku z sukcesem realizujemy projekt konsolidacji rynku gazu i energii elektrycznej. W rezultacie naszych działań, zarówno w zakresie pozyskiwania nowych Klientów, jak i nabywania spółek, w naszym portfelu obecnie znajduje się łącznie około 70 tys. Klientów. Tym samym ugruntowaliśmy swoją pozycję największego niezależnego sprzedawcy gazu w Polsce oraz dynamicznie rozwijamy działalność w zakresie sprzedaży prądu – mówi Piotr Kasprzak, prezes HEG.

Nabycie spółki Energie2 wpisuje się szerszą strategię rozwoju Hermes Energy Group S.A.. We wrześniu 2018 r. do Grupy HEG dołączyła także spółka Energy Match z portfelem około 10 tys. odbiorców. Natomiast w 2019 r. Spółka planuje kolejne akwizycje i tym samym przekroczenie łącznej liczby 100 tys. Klientów w ramach całej Grupy.
 

Porozmawiajmy
o ofercie dla ciebie