2019-07-26

Przypominamy wszystkim Klientom o konieczności złożenia oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego.

Zgodnie z tzw. ustawą prądową, warunkiem zachowania uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie z 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez następujące grupy odbiorców:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

jest złożenie do sprzedawcy energii elektrycznej (np. HEG) tzw. oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Owe oświadczenie nie jest konieczne dla Klientów indywidualnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Energii.

Porozmawiajmy
o ofercie dla ciebie