Poznaj HEG

Jesteśmy polskim, niezależnym
sprzedawcą gazu i prądu

HEG (Hermes Energy Group S.A.) spełnia wszelkie wymogi regulacyjne związane z dostępem do polskiego rynku gazu o czym świadczą:

 • Koncesja na Obrót Paliwami Gazowymi – decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2014 roku (koncesja OPG: OPG/270/23668/W/DRG/2014/KL) Spółka otrzymała koncesję na okres do 31 grudnia 2030 roku;

 • Koncesja na Obrót Gazem Ziemnym z zagranicą – decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 listopada 2014 roku (koncesja OGZ/122/23668/W/DRG/2014/KL) Spółka otrzymała koncesję na okres do 31 grudnia 2030 roku;

 • Koncesja na Obrót Energią Elektryczną - decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2016 roku (koncesja OEE/934/23668/W/DRE/2016/KCh) Spółka otrzymała koncesję na okres do 31 grudnia 2030 roku;

 • Umowa przesyłowa z OGP Gaz-System S.A. – umowa zawarta w dniu 25 sierpnia 2014 roku z Operatorem Systemu Przesyłowego umożliwiająca przesył gazu ziemnego jak również bilansowanie uczestników polskiego systemu gazowego;

 • Umowa przesyłowa dot. Systemu Gazociągów Tranzytowych z OGP Gaz-System S.A. – umowa zawarta w dniu 28 października 2014 roku z Operatorem Systemu Przesyłowego umożliwiająca przesył paliwa gazowego polskim odcinkiem gazociągu Jamał-Europa;

 • Umowa dystrybucyjna z Polską Spółką Gazownictwa S.A. – umowa zawarta w dniu 25 sierpnia 2014 roku z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiająca dystrybucję gazu ziemnego do obiorców końcowych zlokalizowanych w polskim systemie gazowym;

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne

  Umowa przesyłowa z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. - umowa zawarta w dniu 27 marca 2017 roku z Operatorem Systemu Przesyłowego umożliwiająca przesył energii elektrycznej jak również uczestnictwo w Rynku Bilansującym prowadzonym przez OSP;

 • Operatorzy
  Systemów
  Dystrybucyjnych

  Generalne Umowy Dystrybucyjne oraz Generalne Umowy Dystrybucyjne dla usługi kompleksowej - umowy z największymi Operatorami Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych umożliwiające dystrybucję energii elektrycznej do odbiorców końcowych zlokalizowanych w polskim systemie elektroenergetycznym;

Ponadto HEG jest:

 • Zleceniodawcą Usługi Przesyłania OGP Gaz-System S.A. w Krajowym Systemie Przesyłowym i w Systemie Gazociągów Tranzytowych,
 • Aktywnym uczestnikiem niemieckiego rynku gazu ziemnego w obszarach bilansujących  Gaspool i NCG (NetConnect Germany) oraz holenderskiego rynku gazu ziemnego w obszarze bilansującym TTF,
 • Związany umowami na przesył paliwa gazowego z operatorami niemieckimi ONTRAS Gastransport i GASCADE Gastransport oraz posiada licencję na obrót na rynku TTF prowadzony przez operatora holenderskiego Gasunie Transport Services (GTS),
 • Członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa,
 • Bezpośrednim Członkiem Towarowej Giełdy Energii S.A.,
 • Członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Gazownictwa do współpracy z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Bezpośrednim członkiem POWERNEXT, czyli giełdy gazu ziemnego dla rynków kontynentalnych, należącej do niemieckiej giełdy energii EEX
 • Członkiem ICE Endex, największej giełdy gazu ziemnego i ropy naftowej w Europie

HEG posiada również wszelkie niezbędne gwarancje bankowe, których gwarantami są Alior Bank, Raiffeisen Bank, mBank oraz ING Bank Śląski.

Ponadto HEG pełni funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe na Rynku Bilansującym energii elektrycznej.

Porozmawiajmy
o ofercie dla ciebie