Poznaj HEG

Jesteśmy polskim, niezależnym
sprzedawcą gazu i prądu

HEG (Hermes Energy Group S.A.) spełnia wszelkie wymogi regulacyjne związane z dostępem do polskiego rynku gazu o czym świadczą:

Ponadto HEG jest:

  • Zleceniodawcą Usługi Przesyłania OGP Gaz-System S.A. w Krajowym Systemie Przesyłowym i w Systemie Gazociągów Tranzytowych,
  • Aktywnym uczestnikiem niemieckiego rynku gazu ziemnego w obszarach bilansujących  Gaspool i NCG (NetConnect Germany) oraz holenderskiego rynku gazu ziemnego w obszarze bilansującym TTF,
  • Związany umowami na przesył paliwa gazowego z operatorami niemieckimi ONTRAS Gastransport i GASCADE Gastransport oraz posiada licencję na obrót na rynku TTF prowadzony przez operatora holenderskiego Gasunie Transport Services (GTS),
  • Członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa,
  • Bezpośrednim Członkiem Towarowej Giełdy Energii S.A.,
  • Członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Gazownictwa do współpracy z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Bezpośrednim członkiem POWERNEXT, czyli giełdy gazu ziemnego dla rynków kontynentalnych, należącej do niemieckiej giełdy energii EEX
  • Członkiem ICE Endex, największej giełdy gazu ziemnego i ropy naftowej w Europie

HEG posiada również wszelkie niezbędne gwarancje bankowe, których gwarantami są Alior Bank, Raiffeisen Bank, mBank oraz ING Bank Śląski.

Ponadto HEG pełni funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe na Rynku Bilansującym energii elektrycznej.

Porozmawiajmy
o ofercie dla ciebie